مایع التراسونیک، گاز زدائی چیست ؟

ultrasonic degasification
گاز زدائی التراسونیک

گاز زدائی التراسونیک (Ultrasonic Degassing) :

قطعاً اگر در زمینه شیمی، داروسازی، امور آزمایشگاهی و… فعالیت دارید با نقش و کارایی امواج فراصوت آشنائی دارید. از امواج فراصوت جهت شستشوی قطعات، سونوشیمی، دیسپرس کردن ذرات و… استفاده می شود. از کاربردهای حمام های التراسونیک و یا پروب های التراسونیک می توان به گاز زدائی آب اشاره نمود. روش عملکرد بدین صورت می باشد که امواج به صورت پالس به سیال اعمال می گردند و این عمل منجر به خروج اکسیژن نامحلول می گردد. به ویدئوهای زیر توجه نمائید :

همان طور که در این ویدئوها ملاحظه می کنید، امواج به صورت پالسی وارد سیال می شوند. این موضوع سبب از بین رفتن اکسیژن نامحلول در آب می شود. در صورتی که دستگاه شما مجهز به مود گاز زدائی نیست شما می توانید با استفاده از مود نرمال التراسونیک به گاز زدائی سیال بپردازید ولیکن، این روش نسبه به حالت پالسی دیرتر گاز زدائی می کند. همچنین استفاده از برخی مواد شیمیائی می تواند به گاز زدائی کردن سیال بسیار کمک کند. حرارت نیز بر روی گاز زدائی کردن آب اثر گذار می باشد. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر و جهت خرید دستگاه التراسونیک شرکت نوین فراصوت شیراز به بخش تماس با ما، مراجعه نمائید.

Leave a Reply