آدرس:

شیراز،شهرک صنعتی بزرگ شیراز، بلوارکیمیا، انتهای بلوار، شرکت نوین فراصوت شهر راز

تلفن: ——————-

ایمیل (بخش فروش) : novinsonic@gmail.com

همراه : 09173367756 و 09104440306