آدرس:

شیراز، بلوار دکتر حسابی، شهرک آرین، خیابان فناوری، پارک علم و فناوری، ساختمان فناوری،طبقه اول، شرکت نوین فراصوت شیراز

تلفن: ——————-

فکس: 43852119-021

ایمیل (بخش فروش) : sale@novinsonic.com

ایمیل (روابط عمومی) : info@novinsonic.com

تلگرام و واتس آپ : 09173367756

همراه (بخش فروش): 09104440306