ترانسدیوسر التراسونیک

ترانسدیوسر التراسونیک
سنسور التراسونیک کلینر
سنسور التراسونیک

کاربرد ترانسدیوسر التراسونیک :

فرستنده های امواج فراصوت که به آنها ترانسدیوسر (Ultrasonic Transducer) می گویند از مهمترین بخش های یک حمام التراسونیک به شمار می روند. هر ترانسدیوسر التراسونیک دارای تعدادی پیزو الکتریک (Piezoelectric) می باشد. در حالت کلی پیزوالکتریک ها به دو روش می توان استفاده نمود. روش مستقیم و روش غیر مستقیم.

تبدیل انرژی الکتریکی به امواج صوتی :

در روش مستقیم، انرژی الکتریکی که توسط ژنراتور التراسونیک تامین می گردد به انرژی مکانیکی (امواج صوتی) تبدیل می شود. از این روش برای ساخت دستگاه های شستشوی التراسونیک استفاده می شود. پیزوالکتریک ها با دریافت جریان الکتریسیته شروع به مرتعش شدن کرده و در نتیجه امواج صوتی مکانیکی ایجاد می کنند.

انواع مبدل های فراصوت (سنسور التراسونیک) :

سنسورهای التراسونیک دارای انواع گوناگونی می باشند. آنچه در اینجا به توضیح آن می پردازیم عمدتاً مربوط به سنسورهای التراسونیک مورد استفاده در دستگاه های شستشوی التراسونیک می باشد.  سنسورهای التراسونیک جهت شستشو در فرکانس ها و توان های متنوعی ساخته می شوند. فرکانس های کاری بسیار رایج در محدوده 28 کیلوهرتز و 40 کیلوهرتز می باشند. از فرکانس 28 کیلوهرتز جهت شستشوی قطعات فلزی صنعتی با آلودگی های متنوع استفاده می شود. فرکانس 40 کیلوهرتز مناسب ترین فرکانس جهت شتشوی قطعات ظریف می باشد. به عنوان مثال بردهای الکترونیکی در فرکانس 40 کیلوهرتز به خوبی شسته می شوند.

Leave a Reply