التراسونیک های آزمایشگاهی

التراسونیک (Ultrasonic) در صنایع آزمایشگاهی :

حمام های التراسونیک سایز کوچک در آزمایشگاه ها کاربرد فراوانی دارند. معمولاً افرادی که در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت دارند، به کاربرد امواج فراصوت در این صنعت آشنائی دارند. قیمت حمام های التراسونیک با توجه به حجم مخزن و قدرت دستگاه مشخص می شود. حجم های 1 تا 13 لیتر، پر متقاضی ترین حمام التراسونیک کوچک می باشند. به شکل های زیر توجه نمائید :

حمام التراسونیک 3 لیتری
حمام التراسونیک 10 لیتری

کاربرد دستگاه :

جدول روبرو ابعاد دستگاه را نشان می دهد. از این مدل از دستگاه ها می توان جهت امور زیر استفاده نمود:

دستورالعمل استفاده از حمام التراسونیک کوچک:

هنگام استفاده ازحمام های التراسونیک کوچک توجه به دستورالعمل کاربری بسیار ضروری است. در صورتی کهاین نکات را مورد توجه قرار ندهید ممکن است دستگاه شما دچار آسیب جدی گردیده و نیاز به تعمیرات اساسی پیدا کند. به موارد زیر توجه نمائید :

  • هرگز دستگاه را بدون وجود آب درون مخزن روشن نکنید. هر دو بخش التراسونیک و یا گرمکن در صورتی که بدون وجود آب در مخزن روشن شوند به دستگاه آسیب خواهد رسید. همچنین، مقدار کم آب، باعث آسیب رسیدن به دستگاه می گردد. توجه نمائید که باید حداقل نیمی از وان را از سیال غیر قابل اشتعال پر نمائید. 
  • از ریختن مواد مشتعل شونده درون حمام التراسونیک جداً بپرهیزید.
  • حتی الامکان از مواد اسیدی حتی درون حمام التراسونیک استفاده نکنید.
  • داخل کردن دست درون حمام التراسونیک امری اشتباه می باشد.
  • جهت استفاده از دستگاه لزوماً از سبد حمل قطعات استفاده نمائید و یا قطعات را به روشی درون وان معلق کنید.

Leave a Reply